Word uitvaartassistent

Klassikale training Uitvaartassistent

Dankjewel voor je deelname en jouw bijdrage aan de training


Graag willen we weten hoe jij de training hebt ervaren.

Hiermee help je onze dienstverlening en deelnemers die ons nog niet kennen. Bovendien kan je hiermee laten zien (indien je dit wenst) dat jij hebt deelgenomen aan deze training.