Onmisbare boeken voor uitvaartverzorgers


Duidelijke boeken voor de afwikkeling van de nalatenschap

” Een persoonlijk gebaar van de uitvaartbegeleider aan nabestaanden”.

Deze boeken geven antwoorden en zijn prettig leesbaar.

Het is een feit dat er na een overlijden ook zakelijk veel te regelen valt. Instanties worden geïnformeerd en de nalatenschap moet zakelijk afgehandeld worden. Vaak komen nabestaanden al daags na het overlijden met vragen:

  • Moeten we naar de notaris?
  • Wanneer moeten we de bank informeren?
  • Hoe zit het met de belastingen?

Meer vragen dan antwoorden. Het boek van Zorgen Erna geeft de antwoorden op deze en andere vragen. De chronologische opbouw, het complete overzicht, handige checklists en adressen van relevante instanties en informatieverstrekkers bieden helderheid en hulp. Dat bespaart nabestaanden in het afwikkelingstraject veel moeite en onduidelijkheid.

Twee aparte boeken over nalatenschap

Om nabestaanden gericht te informeren is er een aparte uitgave van Zorgen Erna voor

  • de afwikkeling van de nalatenschap na het verlies van een partner
  • en over het nalatenschap van een alleenstaande.

Het boek kan in de periode dat de uitvaartbegeleider de uitvaart regelt al aan nabestaanden overhandigen. Vaak begint men pas na de uitvaart aan de zakelijke afwikkeling, maar vaak zijn er ook al eerder vragen. Er zijn dus ook situaties waarbij het fijn is als informatie wel direct beschikbaar is. De uitvaartbegeleider kan daarin adviseren en bepaalde hoofdstukken of passages onder de aandacht brengen.

Up-to-date

Uiteraard is de inhoud noodzakelijke kennis voor de uitvaartverzorger. Regels en wetgeving veranderen jaarlijks, Zorgen Erna verandert jaarlijks mee, zo blijf je altijd up to date.

Uitgave Verlies

Veel uitvaartverzorgers ronden de uitvaart af met een nazorggesprek.  Hoe bereid je mensen voor op de emotionele tijd die hen te wachten staat? Immers nieuw verlies raakt ook oud verlies. Het boek Verlies biedt

  • herkenning,
  • inzicht in gevoelens,
  • emotionele steun
  • praktische informatie.

Korte verhalen, prachtige gedichten en korte hoofdstukken maken dat dit boek goed leesbaar is voor iedereen. Naast herkenning, inzicht in gevoelens en emotionele steun bevat Verlies praktische informatie, zoals een lijst met boeken, websites en organisaties waar nabestaanden terecht kunnen.

Uitgave Kinderen helpen bij verlies

Kinderen helpen bij verlies is een leidraad voor ouders/ opvoeders, die kinderen om kinderen te ondersteunen bij het afscheid, de uitvaart én de periode daarna. Handreikingen om kinderen te begrijpen, te betrekken en te informeren. Want kinderen gaan op hun eigen, specifieke manier om met verlies.  De eerste reflex van volwassenen is vaak dat zij kinderen willen beschermen, afschermen voor de dood. Beter is om kinderen te leren hoe om te gaan met de dood, emoties en tegenslagen in het leven. Kinderen zijn daarin afhankelijk van volwassenen daarom is dit zo’n belangrijk boek.

Uitgave Dag Lieve

Dag Lieve… is een prachtig geïllustreerd en toegankelijk herinneringsboek voor kinderen van ca. 4 tot 12 jaar. Kinderen kunnen er samen met hun ouders in werken of er helemaal zelfstandig mee bezig zijn. Door te  lezen, schrijven, knippen, plakken en tekenen, maken kinderen een blijvende herinnering aan hun overleden opa, oma, vader, moeder, broertje, zusje, vriendje of….. Tegelijkertijd zijn ze spelenderwijs en passend bij hun eigen leeftijd bezig met het verlies. Kinderen zullen Dag Lieve… niet alleen aan andere kinderen laten zien maar ook aan volwassenen. Zo neemt een kind de volwassene mee in zijn/haar wereld die is geraakt door het verlies.

Persoonlijk gebaar van de uitvaartbegeleider aan nabestaanden.

Bovengenoemde uitgaven zijn exclusief beschikbaar voor uitvaartondernemingen. Daarmee blijft het een persoonlijk gebaar van de uitvaartbegeleider aan nabestaanden. Nazorg krijgt zo inhoud en betekenis ook op de lange termijn.

Zorgna werkt met staffelprijzen. Voor meer informatie: https://www.zorgna-group.nl

Reactie plaatsen